Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας

Hotels Supplies

Address: Θερίσσου 143

City: Ηράκλειο Κρήτης 71305

URL: www.hotels-supplies.gr

E-mail: info@hotels-supplies.gr

Phone: (+30) 2810 314919

Fax: (+30) 2810 314919

Facebook: @HotelsSupplies


Πωλήσεις:

Phone: (+30) 2810 314919

E-mail: sales@hotels-supplies.gr


Γραφιστικό:

E-mail: elena@visionadv.gr

E-mail: evita@visionadv.gr

E-mail: plousia@visionadv.gr