Αντιμικροβιακές Μεμβράνες

Μεμβράνες Επικάλυψης Επιφανίων με αντιμικροβιακή δράση για την προφύλαξη των χριστών από την έκθεση τους σε αντικείμενα συχνής χρήσης (πόμολα, διακόπτες, λαβές) ή υλικά με κακή συμπεριφορά στην συγκέντρωση και διατήρηση μικροβιακού φορτίου.

Δουλειές μας

Δείτε δουλειές μας που σχετίζονται με την κατηγορία «Αντιμικροβιακές Μεμβράνες »