Ενδυμασία προσωπικού υποδοχής >> Γιλέκα

[Suit Vest] Γιλέκο για την υπηρεσία υποδοχής, Reception και Groom