Πολιτική Πληρωμών
Πολιτική Πληρωμών
Released: 01-08-2021

Πολιτική Πληρωμών

Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους εξόφλησης ή καταβολής έναντι παραγγελιών προς το Hotels Supplies

Για την προκαταβολή καταβολή ή εξόφληση μιας παραγγελίας προς το Hotels Supplies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακολούθους τρόπους.

Αντικαταβολή

Η δυνατότητα χρήσης αυτής της υπηρεσίας σχετίζετε με τον τρόπο αποστολής, τον όγκο της παραγγελίας και το συνολικό της κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@hotels-supplies.gr ή τηλεφωνικά στο +30 2810 314919 (1)

Σημαντικό!

Το κόστος της υπηρεσίας επιβαρύνει τον παραλήπτη και ορίζεται ανάλογα με τον εκάστοτε μεταφορέα.

Τραπεζική κατάθεση

Μπορείτε να προκαταβάλετε ή να καταβάλετε το κόστος της παραγγελίας τραπεζικά στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σημαντικό!

Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η αποστολή του καταθετηρίου, ηλεκτρονικά ως συνημμένου στο info@hotels-supplies.gr μαζί με τα στοιχεία της εταιρείας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμου: 576 1088 954458

ΙΒΑΝ: GR77 0172 7610 0057 6108 8954 458

Δικαιούχος: Vision Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμου: 64700 2330 003770

ΙΒΑΝ: GR40 0140 6470 647 002330 003770

Δικαιούχος: Vision Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμου: 00260134020200988852

ΙΒΑΝ: GR9802601340000020200988852

Δικαιούχος: Vision Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Σημαντικό!

Το κόστος της υπηρεσίας επιβαρύνει τον παραγγελιοδότη και ορίζεται ανάλογα με το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα.

Σημαντικό!

Η εταιρία μας (Vision Group Μον. ΙΚΕ) οφείλει να ενημερώνει τους παραπάνω τρόπους πληρωμής. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια πληρωμή αποκλίνει από τους παραπάνω τρόπους το όποιο επιπλέον κόστος ή απώλεια επιβαρύνει αποκλειστικά τον παραγγελιοδότη.

Σχετικές πληροφορίες - διευκρινίσεις για τους εκάστοτε τρόπου πληρωμής μπορείτε να βρείτε και τηλεφωνικά στο +30 2810 314919 (1)

Hotels Supplies

20-07-2024 
Hotels Supplies